"Правна къща Кондеви"

“Правна къща Кондеви” - гр. Бургас е правна кантора създадена през 1993г., която развива своята дейност както в гр. Бургас и региона, така и на територията на цялата страна. Кантората предлага висококачествено правно обслужване на български и чуждестранни клиенти в широк кръг области на правото, сред които: Търговско право, Дружествено право, Вещно право (недвижими имоти), Строително право, Облигационно право, Трудово право, Семейно и наследствено право, Морско право, Банково право, Данъчно и Застрахователно право, Административно право, в областта на Транспорта, Туроператорската и Туристическата дейност и др., както и Процесуално представителство пред съдилища и арбитражи.